Afgiftsbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af afgiftsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afgiftssatsen for afgiftsåret 2006 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelser

Bekendtgørelse nr. 1444 af 20. december 2005

§ 1

Afgiftssatsen for afgiftsåret 2006 udgør 0,44 pct.