Afgiftsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af afgiftsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afgiftssatsen for afgiftsåret 2006 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelser

Bekendtgørelse nr. 1444 af 20. december 2005

I medfør af § 17 E, stk. 3, i lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, fastsættes herved:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Afgiftssatsen for afgiftsåret 2006 udgør 0,44 pct.

§ 2

Tidligere fastsatte afgiftssatser kan ses i efterstående tabel.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2 Bekendtgørelsen erstatter cirkulære nr. 6 af 12. januar 2005 om afgiftssatsen for afgiftsåret 2005.