Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 29. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 447 af 27. april 2023

§ 6

Afgiftsbegunstigelsen i tinglysningsafgiftslovens § 6 a er betinget af, at der på adkomstdokumentet afgives erklæring herom, jf. §§ 7-11 i denne bekendtgørelse.