Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 29. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 447 af 27. april 2023

§ 5

Hvis ejerskifte af en ejendom efter tinglysningsafgiftslovens § 4 indeholder moms, skal der afgives en af følgende erklæringer afhængig af, om momsen er indeholdt i købesummen eller værdierklæringen:

  • 1) »Dokumentet vedrører en momspligtig overdragelse, og købesummen indeholder derfor moms. Tinglysningsafgift angives særskilt i dokumentet. Købesum uden moms udgør det angivne beløb.«

  • 2) »Dokumentet vedrører en momspligtig overdragelse, og værdierklæringen indeholder derfor moms. Tinglysningsafgift angives særskilt i dokumentet. Værdi af ejendommen uden moms udgør det angivne beløb.«