14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2283 af 29. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ejendomsværdien efter tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2 og 3, oplyses ved, at det digitale tinglysningssystem under tinglysningsekspeditionen selv henter oplysningen elektronisk. Det er dog anmelderens ansvar at sikre, at det er den korrekte værdi, der anvendes.

•••

Stk. 2 Er ejerskifte af en ejerbolig, jf. ejendomsvurderingslovens § 4, ikke sket i almindelig fri handel, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2, 1. pkt., skal der afgives følgende erklæring ved tinglysningen: »Ejerskiftet, der vedrører en ejerbolig, er ikke sket i almindelig fri handel.«

•••

Stk. 3 Hvis der ikke foreligger en ejendomsværdi, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2, 4. pkt., og stk. 3, skal der afgives en af følgende erklæringer afhængigt af, om ejendommens bygninger er under ombygning m.v. eller ej:

  • 1) »Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Ejendommens bygninger er ikke under ombygning, opførelse eller nyopført på anmeldelsestidspunktet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste skøn det angivne beløb.«

  • 2) »Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Ejendommens bygninger er under ombygning, opførelse eller nyopført på anmeldelsestidspunktet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste skøn det angivne beløb.«

•••

Stk. 4 Hvis der foreligger en ejendomsværdi, og der i tiden mellem den offentlige vurdering og anmeldelsen er sket væsentlige forandringer af ejendommen, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2, 4. pkt., og stk. 3, skal der afgives en af følgende erklæringer afhængigt af, om det er ændringer på bygningen eller en matrikulær ændring, der medfører, at ejendomsværdien ikke er anvendelig:

  • 1) »Ejendommen er under ombygning, opførelse eller nyopført på anmeldelsestidspunktet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste skøn det angivne beløb.«

  • 2) »Ejendommen er under udstykning eller arealoverførsel. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter sælgers bedste skøn det angivne beløb.«

•••
profile photo
Profilside