14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 774 af 21. June 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Til virksomhedens lønsum medregnes enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt, jf. dog lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 3. Løn til ansatte, der er beskæftiget i filialer m.v. i udlandet, og for hvilke virksomheden betaler ATP-bidrag, skal medregnes i lønsummen.

•••

Stk. 2 Lønnen medregnes på det tidspunkt, hvor virksomheden skal udgiftsføre lønudgiften.

•••
profile photo
Profilside