14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 774 af 21. June 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Virksomheder, der har samme ejer, registreres under et. Såfremt der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder, kan virksomhederne dog efter anmodning registreres hver for sig.

•••

Stk. 2 Virksomheder, der er fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt., skal fællesregistreres efter lønsumsafgiftsloven, såfremt en eller flere af de fællesregistrerede virksomheder udøver afgiftspligtige aktiviteter. Virksomheder, der alene udøver afgiftspligtige aktiviteter, og som ikke har samme ejer, kan efter anmodning registreres under et. Virksomheder, der er registreret under et, betragtes som en virksomhed.

•••

Stk. 3 Ændringer, der indebærer, at en virksomheds afregningsform ændres, skal anmeldes over for SKAT senest 8 dage efter, at ændringen er sket.

•••
profile photo
Profilside