Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1477 af 17. december 2019

§ 6

Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden mindst hvert 2. år.

Stk. 2 Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden inddrages repræsentanter for personer med et stofmisbrug og eventuelt deres pårørende.