Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2008 af 11. december 2020

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner
§ 1

Landets inddeling i kommuner og regioner er ændret som angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.