Bekendtgørelse om advokatselskaber § 13

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om advokatselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1427 af 11. december 2007

Aktieovergange
§ 13

Henvisningen til retsplejelovens § 124, stk. 3, er forældet. Bestemmelsen blev ændret med ændringslov nr. 187 af 18/3 2009. Reglerne i § 124, stk. 3 findes nu i tilsvarende form i § 124 c, stk. 1. Overdragelse til eje af aktier og anparter i et advokatselskab må kun ske til en advokat, andre ansatte eller et advokatselskab, der opfylder betingelserne for at kunne eje aktier eller anparter i et advokatselskab, jf. retsplejelovens § 124, stk. 3.

Stk. 2 De til aktier og anparter knyttede rettigheder må kun overdrages samlet.