14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om advokatselskaber § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om advokatselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1427 af 11. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Det øverste ledelsesorgan for et advokatselskab skal i aktiebogen eller anpartshaverfortegnelsen anføre selskabsdeltagernes navn og for advokater tillige det advokatselskab, hvor vedkommende driver advokatvirksomhed. Er selskabsdeltageren ikke en advokat eller et advokatselskab, skal dette ligeledes anføres. Har en aktie eller anpart skiftet ejer, skal ændringen noteres senest 1 måned efter, at ejerskiftet har fundet sted.

•••

Stk. 2 Det øverste ledelsesorgan er i øvrigt forpligtet til ved enhver ændring i de i medfør af stk. 1 anførte oplysninger at notere denne i aktiebogen eller anpartshaverfortegnelsen og straks give meddelelse til Advokatrådet herom, jf. § 6. Forpligtelsen påhviler det øverste ledelsesorgan i det advokatselskab, der ikke er selskabsdeltager i et andet advokatselskab.

•••
profile photo
Profilside