14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om advokatselskaber § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om advokatselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1427 af 11. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan efter reglerne i aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven efter anmodning fra Advokatrådet beslutte, at et advokatselskab skal opløses, såfremt selskabet trods opfordring hertil ikke opfylder sine forpligtelser efter retsplejeloven eller denne bekendtgørelse. Samtidig med anmodningens fremsendelse underretter Advokatrådet Justitsministeriet herom.

•••
profile photo
Profilside