14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om advokatselskaber § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om advokatselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1427 af 11. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Når der i bekendtgørelsen er henvist til aktier, finder bestemmelserne tilsvarende anvendelse på anparter i advokatanpartsselskaber.

•••

Henvisningerne til retsplejelovens § 124, stk. 7, 1. og 2. pkt. er forældede. § 124, stk. 7 indeholdt bestemmelser vedr. bestyrelsen og direktionen, som var forpligtede til at arbejde aktivt i advokatvirksomheden. Disse bestemmelser blev ændret med ændringslov nr. 187 af 18/3 2009 og findes nu i ændret form i retsplejelovens § 124 e, stk. 1 og 2.

Stk. 2 I SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem finder bestemmelsen i retsplejelovens § 124, stk. 7, 1. pkt., anvendelse på medlemmer af selskabets tilsynsorgan, mens retsplejelovens § 124, stk. 7, 2. pkt., finder anvendelse på medlemmer af selskabets ledelsesorgan.

•••
profile photo
Profilside