14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om advokatselskaber § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om advokatselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1427 af 11. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til retsplejelovens § 124, stk. 3, er forældet. Bestemmelsen blev ændret med ændringslov nr. 187 af 18/3 2009. Reglerne i § 124, stk. 3 findes nu i tilsvarende form i § 124 c, stk. 1.

§13 Aktieovergange
Overdragelse til eje af aktier og anparter i et advokatselskab må kun ske til en advokat, andre ansatte eller et advokatselskab, der opfylder betingelserne for at kunne eje aktier eller anparter i et advokatselskab, jf. retsplejelovens § 124, stk. 3.

•••

Stk. 2 De til aktier og anparter knyttede rettigheder må kun overdrages samlet.

•••
profile photo
Profilside