14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 548 af 28. April 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Advokatnævnet behandler sagerne på møder eller på skriftligt eller elektronisk grundlag.

•••

Stk. 2 Vedkommende formand kan af egen drift eller efter anmodning fra sagens parter, indkalde sagens parter til at give møde for nævnet og afgive forklaring. Nævnet fastsætter tidspunktet herfor.

•••

Stk. 3 I disciplinærsager har parterne ret til at give møde for nævnet, medmindre der er tale om en sag i medfør af § 17.

•••
profile photo
Profilside