Bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 134 af 31. januar 2017

§ 7

Oplysninger, der er indhentet i medfør af § 6, kan kun anvendes i forbindelse med den eller de sager, der ligger til grund for anmodningen.