Bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 134 af 31. januar 2017

§ 4

Modtager en kompetent myndighed en forespørgsel gennem informationssystemet for det indre marked, jf. § 1, besvares forespørgslen uden unødigt ophold og senest inden for følgende tidsfrister:

  • 1) I hastetilfælde, der kræver søgning i registre besvares snarest muligt og inden for højst to arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen.

  • 2) Alle andre anmodninger om oplysninger besvares senest 25 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen, medmindre medlemsstaterne i fællesskab aftaler en kortere tidsfrist.