14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 134 af 31. January 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Samarbejdet efter § 1 kan bestå i:

  • 1) Besvarelse af begrundede anmodninger om oplysninger fra kompetente myndigheder i de øvrige EU- og EØS-lande.

  • 2) At udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser med hensyn til de udstationeringssituationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentet og Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, herunder undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af manglende overholdelse eller misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere.

  • 3) Fremsendelse og forkyndelse af dokumenter.

•••
profile photo
Profilside