14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1363 af 15. December 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Hvis et EU/EØS-land anmoder en dansk kompetent myndighed om at træffe foranstaltninger over for en tjenesteyder etableret i Danmark, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i det pågældende land, undersøger den danske kompetente myndighed hurtigst muligt, om tjenesteyderen udøver sin virksomhed lovligt, og efterprøver de konkrete forhold, der ligger til grund for anmodningen. Den danske kompetente myndighed meddeler hurtigst muligt det land, der har fremsat anmodningen, hvilke foranstaltninger der er truffet eller påtænkt, eller hvorfor der eventuelt ingen foranstaltninger er truffet.

•••
profile photo
Profilside