14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1363 af 15. December 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Tilsyn med tjenesteydere, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark
Efter anmodning fra en myndighed i det EU/EØS-land, hvor tjenesteyderen er etableret, udfører den danske kompetente myndighed tilsyn med en tjenesteyder, der midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, som fastlagt i stk. 2.

•••

Stk. 2 Den danske kompetente myndighed foretager inden for rammerne af de tilsynsbeføjelser, som myndigheden er tillagt i dansk lovgivning, de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre etableringsmedlemsstatens faktiske tilsyn for så vidt angår krav fastsat i etableringsmedlemsstatens lovgivning.

•••
profile photo
Profilside