14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1363 af 15. December 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Tilsyn med tjenesteydere etableret i Danmark, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land
Den danske kompetente myndighed må ikke afstå fra at træffe håndhævelsesforanstaltninger over for tjenesteydere etableret i Danmark med den begrundelse, at tjenesteydelsen er udført i eller en eventuel skade er forvoldt i et andet EU/EØS-land. Foranstaltningerne træffes i overensstemmelse med de tilsynsbeføjelser, som myndigheden er tillagt i dansk lovgivning.

•••

Stk. 2 Den danske kompetente myndighed kontrollerer ikke faktiske forhold på et andet EU/EØS-lands territorium, men anmoder i stedet de kompetente myndigheder i det andet land om at gennemføre en kontrol, hvis dette er nødvendigt for at overholde stk. 1 og de tilsynsbeføjelser, som myndigheden i øvrigt er tillagt efter dansk lovgivning.

•••
profile photo
Profilside