14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1363 af 15. December 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Anmodninger om bistand modtaget fra andre EU/EØS-lande
En dansk kompetent myndighed yder hurtigst muligt bistand til kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande for at sikre tilsynet med tjenesteydere og tjenesteydelser.

•••

Stk. 2 Den danske kompetente myndighed skal efter begrundet anmodning fra en kompetent myndighed i et andet EU/EØS-land, og i det omfang det er i overensstemmelse med dansk lovgivning,

  • 1) give oplysninger om tjenesteydere og

  • 2) om nødvendigt foretage kontroller, inspektioner og undersøgelser.

•••

Stk. 3 Den danske kompetente myndighed afgør, hvilke foranstaltninger der i det enkelte tilfælde er bedst egnede til at imødekomme en anmodning efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Den danske kompetente myndighed skal inden for rammerne af dansk lovgivning meddele resultaterne og de foranstaltninger, der eventuelt er truffet, til den kompetente myndighed, som har fremsat anmodningen, jf. stk. 2.

•••

Stk. 5 Hvis den danske kompetente myndighed har problemer med at imødekomme en anmodning fra en kompetent myndighed i et andet EU/EØS-land efter stk. 2, underretter den hurtigst muligt den anmodende myndighed med henblik på at finde en løsning.

•••

Stk. 6 Den danske kompetente myndighed påser, at de registre over tjenesteydere, som de har adgang til, er tilgængelige på samme vilkår for de tilsvarende kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande.

•••
profile photo
Profilside