14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1363 af 15. December 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Elektronisk udveksling af oplysninger
Den danske kompetente myndighed skal anvende informationssystemet for det indre marked (IMI) til at udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande i henhold til denne bekendtgørelse. Pligten til at anvende systemet gælder kun, hvis systemet fungerer.

•••

Stk. 2 Oplysninger, som udveksles som led i det administrative samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande, må kun anvendes i forbindelse med den sag, der ligger til grund for udvekslingen af oplysningerne.

•••

Stk. 3 Erhvervs- og Byggestyrelsen er kontaktpunkt for det administrative samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande.

•••
profile photo
Profilside