14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1363 af 15. December 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Oplysning om hæderlighed
I det omfang det er i overensstemmelse med dansk lovgivning, skal en dansk kompetent myndighed efter anmodning fra en kompetent myndighed i et andet EU/EØS-land give oplysninger om disciplinære, administrative eller strafferetlige sanktioner, som myndigheden har truffet over for en tjenesteyder.

•••

Stk. 2 Den danske kompetente myndighed skal kun give oplysningerne nævnt i stk. 1, hvis de direkte vedrører tjenesteyderens duelighed eller faglige troværdighed, og hvis der foreligger en endelig afgørelse.

•••

Stk. 3 Ved videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal den danske kompetente myndighed anføre i henhold til, hvilke lovbestemmelser tjenesteyderen er blevet dømt eller på anden måde pålagt en sanktion.

•••

Stk. 4 Den danske kompetente myndighed, der fremsender oplysningerne, jf. stk. 1, underretter tjenesteyderen herom.

•••
profile photo
Profilside