Bekendtgørelse om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1573 af 16. december 2013

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 83 af 29. januar 2013 om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker.