Bekendtgørelse om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1573 af 16. december 2013

§ 3

For Sundhedsstyrelsens behandling af ansøgning om oprettelse af privat sygehusapotek eller privat sygehusapoteksfilial efter § 61 a i lov om apoteksvirksomhed indbetales et beløb til staten på 12.296 kr. Sundhedsstyrelsens behandling af ansøgningen påbegyndes først, når beløbet er modtaget af styrelsen.

Stk. 2 Til dækning af omkostninger til Sundhedsstyrelsens kontrol efter § 65 i lov om apoteksvirksomhed indbetaler hvert privat sygehusapotek et beløb til staten, der årligt udgør 12.296 kr.

Stk. 3 Beløbet anført i stk. 2 betales ikke det år, hvor der er betalt for Sundhedsstyrelsens behandling af ansøgning om tilladelse efter stk. 1.