14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Administrativ klageadgang
Afgørelser truffet af kriminalforsorgsområdet om begrænsninger i retten til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne efter straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

•••

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte og evt. andre parter i sagen. Direktoratet kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

•••

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

•••
profile photo
Profilside