14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Hvis kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om begrænsninger i en indsats ret til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne, jf. straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2, skal der gøres notat om den trufne afgørelse. Notatet skal indeholde oplysning om, at den indsatte og eventuelle andre parter i sagen er orienteret om muligheden for at påklage en sådan afgørelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 5, stk. 1, og om fristen for at indgive klage, jf. § 5, stk. 2.

•••

Stk. 2 Hvis der over for en varetægtsarrestant er truffet afgørelse om begrænsninger i retten til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne på baggrund af, at politiet af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed har modsat sig, at en varetægtsarrestant har en sådan kontakt, jf. § 3, stk. 2, skal notatet indeholde oplysning om, at der er sket orientering om bestemmelsen i retsplejelovens § 773, hvorefter varetægtsarrestanter kan forlange spørgsmålet om opretholdelsen af begrænsningerne forelagt retten til afgørelse.

•••
profile photo
Profilside