14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Fælles bestemmelser
Indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, har efter straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 1, ret til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne med de begrænsninger, der følger af straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2.

•••

Stk. 2 Varetægtsarrestanter, der ikke er isolerede efter rettens bestemmelse, har tilsvarende adgang til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne, jf. dog § 3, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside