Bekendtgørelse om adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1076 af 14. september 2010

§ 2

Ved betaling for boligindretning, hvor borgeren har benyttet sig af frit valg, skal fakturaen fra den håndværker, som borgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Borgeren hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til håndværkeren. Det skal fremgå af fakturaen, om borgerens eventuelle egenandel er fratrukket.