14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 511 af 13. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Tilladelse til virke som farmaceut eller farmakonom berettiger mindst til at optage eller udøve følgende former for virksomhed:

  • 1) galenisk fremstilling af lægemidler,

  • 2) fremstilling af og kontrol med lægemidler,

  • 3) kontrol med lægemidler i et hertil indrettet laboratorium,

  • 4) oplagring, opbevaring og distribution af lægemidler i engrosleddet,

  • 5) forsyning og tilberedning, kontrol og oplagring samt forhandling og udlevering af lægemidler m.v. på apoteker,

  • 6) tilberedning, kontrol, oplagring og udlevering af lægemidler m.v. på sygehusapoteker, og

  • 7) ydelse af information og rådgivning om lægemidler m.v.

•••

Stk. 2 Ud over de i stk. 1 nævnte former for virksomhed berettiger tilladelse til at virke som farmaceut tillige mindst til at optage eller udøve følgende former for virksomhed:

  • 1) indberetning af bivirkninger ved lægemidler til de kompetente myndigheder,

  • 2) individuel støtte til patienter, som selv administrerer deres medicinering, og

  • 3) bidrag til lokale eller nationale folkesundhedskampagner.

•••
profile photo
Profilside