Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 37

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1191 af 14. oktober 2010, bekendtgørelse nr. 216 af 15. marts 2011, bekendtgørelse nr. 1361 af 20. december 2011, bekendtgørelse nr. 670 af 11. juni 2013 og bekendtgørelse nr. 1641 af 29. juni 2021

§ 37

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 2009 for så vidt angår tinglysning i tingbogen, jf. dog stk. 4. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen.

Stk. 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2010 for så vidt angår bilbogen, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2011 for så vidt angår personbogen og andelsboligbogen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 §§ 13-19, 21, 22, 24 og 26 træder i kraft den 12. august 2009.