14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 En fuldmagt til at disponere i tinglysningsmæssig henseende kan til enhver tid tilbagekaldes af fuldmagtsgiver ved skriftlig meddelelse herom til Tinglysningsretten. Tilbagekaldelsen skal indeholde en tydelig identifikation af den fuldmagt, der tilbagekaldes. Tilbagekaldelsen kan indgives til retten elektronisk eller på papir. Tilbagekaldelse, som indgives på papir, kan ske på den i bilag 5 optrykte blanket, som kan udfyldes og udskrives på rettens internetportal. Elektroniske tilbagekaldelser kan efter rettens nærmere anvisning ske på rettens internetportal.

•••

Stk. 2 Fuldmagtshaver kan til enhver tid anmode Ting­lys­nings­retten om at slette en fuldmagt omfattet af § 7 udstedt til fuldmagtshaver selv.

•••
profile photo
Profilside