14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Fuldmagt til at disponere i tinglysningsmæssig henseende indsendes på papir til Tinglysningsretten. Papirfuldmagten skal dateres og underskrives af fuldmagtsgiver. Er fuldmagtsgiver et selskab, skal der foreligge dokumentation for fuldmagtsgivers tegningsret. Angår fuldmagten udstedelse og anmeldelse af skøder eller pantebreve, skal underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og fuldmagtsgivers myndighed være bekræftet af en advokat eller to andre vitterlighedsvidner, og vidnernes personnumre skal angives, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 2, 4.-6. pkt. Udstedes fuldmagten af en offentlig myndighed, er vidnebekræftelse ikke nødvendig, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 2, 7. pkt.

•••

Stk. 2 Fuldmagten kan efter Tinglysningsrettens nærmere anvisning fremgå af en påtegning på selve det dokument, der anmeldes elektronisk til tinglysning.

•••

Stk. 3 En fuldmagt efter stk. 1 kan endvidere efter Ting­lysningsrettens nærmere anvisning indgives elektronisk ved anvendelse af fuldmagtsgivers digitale signatur.

•••

Stk. 4 Fuldmagten skal indeholde oplysning om, til hvem Tinglysningsretten kan sende enhver meddelelse vedrørende behandlingen og anvendelsen af fuldmagten. Den, som retten ifølge fuldmagten kan sende meddelelser vedrørende fuldmagten til, modtager meddelelse om registrering af fuldmagten på indsenderens vegne.

•••
profile photo
Profilside