14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Dokumenter skal for at kunne tinglyses anmeldes elektronisk til Tinglysningsretten, jf. dog stk. 3. Elektronisk anmeldelse til tinglysning kan ske ved brug af rettens internetportal eller ved brug af en systemopkobling godkendt af retten.

•••

Stk. 2 Elektroniske dokumenter skal for at kunne tinglyses være forsynet med den tingbogsberettigedes digitale signatur, jf. dog kapitel 3 og 4.

•••

Stk. 3 Er den tingbogsberettigede en fysisk person, som ikke har et personnummer, eller en juridisk person, som ikke kan få et CVR-nummer, og derfor ikke kan få en digital signatur, kan den pågældende anmelde rettigheder til tinglysning på grundlag af papirdokumenter efter reglerne i kapitel 5.

•••
profile photo
Profilside