14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Oplysningerne i tinglysningssystemet er offentligt tilgængelige, jf. dog stk. 4. Dette gælder dog ikke oplysninger om personnumre, jf. tinglysningslovens § 50 c, stk. 1.

•••

Stk. 2 Adgang til oplysningerne i tinglysningssystemets enkelte bøger kan til enhver tid opnås via Tinglysningsrettens internetportal eller ved brug af en systemopkobling godkendt af retten.

•••

Stk. 3 Oplysningerne fra tingbogssystemet er i øvrigt tilgængelige for enhver ved personlig henvendelse til Ting­lysningsretten eller til en byret, jf. tinglysningslovens § 50 c, stk. 2.

•••

Stk. 4 Adkomstoplysninger fra det historiske register kan videregives efter reglerne i stk. 2 og 3. Andre oplysninger fra det historiske register videregives alene til brug i konkrete retsforhold eller til den, som oplysningerne angår.

•••
profile photo
Profilside