14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Får Tinglysningsretten mistanke om, at et dokument, som er anmeldt til tinglysning, er falsk eller forfalsket, skal der straks rettes henvendelse herom til den tingbogsberettigede.

•••

Stk. 2 Afvises et dokument i medfør af tinglysningslovens § 8, stk. 2, som helt eller delvis ugyldigt, eller tinglyses det med frist, underretter Tinglysningsretten straks Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet herom og fremsender samtidig hermed kopi af dokumentet og af afgørelsen.

•••
profile photo
Profilside