14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Opfylder et dokument, der anmeldes til tinglysning, ikke betingelserne i denne bekendtgørelse eller andre ting­lysningsforskrifter, skal det afvises.

•••

Stk. 2 Dokumentet kan dog indføres foreløbigt, således at der fastsættes en frist til afhjælpning af manglen i de tilfælde, der er omfattet af tinglysningslovens § 15, stk. 3, eller hvis der i medfør af bestemmelsen i tinglysningslovens § 8, stk. 2, stilles krav om godtgørelse af dokumentets gyldighed.

•••

Stk. 3 Tinglysningsretten kan efter anmodning forlænge den i medfør af stk. 2 fastsatte frist.

•••

Stk. 4 Dokumenter, der tinglyses foreløbigt efter stk. 2, indføres med tilføjelse af ordet »foreløbig« og med angivelse af den fastsatte frist. Dokumentet gives ligeledes påtegning om, at dokumentet vil blive slettet ved fristens udløb, medmindre manglen forinden er afhjulpet, eller Tinglysningsretten forinden har forlænget fristen, jf. stk. 3.

•••
profile photo
Profilside