14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Papirdokumenter skal for at kunne tinglyses være oprettet i format A4.

•••

Stk. 2 Den ubeskrevne del af en delvis beskrevet side skal markeres således, at siden ikke senere kan udfyldes.

•••

Stk. 3 Et dokument bestående af flere sider skal være sammenhæftet, og de beskrevne sider skal være fortløbende nummereret.

•••

Stk. 4 Dokumentet skal være udskrevet eller udfyldt maskinelt.

•••

Stk. 5 Dokumentet skal være dateret og forsynet med den tingbogsberettigedes personlige underskrift. Dateringen, underskriftens ægthed og den tingbogsberettigedes myndighed skal være bekræftet af en advokat eller to andre vitterlighedsvidner. Vedrører dokumentet udstedelse og anmeldelse af skøder eller pantebreve, skal vidnernes personnumre være angivet. Ved underskrifter skal underskrivers fulde navn tillige være anført med maskinskrift, stempel eller blokbogstaver.

•••

Stk. 6 Dokumentet skal i øvrigt indeholde de informationer om den pågældende rettighed, som der stilles krav om, at en tilsvarende elektronisk anmeldelse til tinglysning indeholder, dog ikke oplysninger om den tingbogsberettigedes person- eller CVR-nummer.

•••
profile photo
Profilside