14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Tinglysningsrettens afgørelser efter §§ 13 og 23 kan kæres til Vestre Landsret. Kærefristen er to uger regnet fra den dag, afgørelsen er meddelt vedkommende, jf. tinglysningslovens § 36.

•••
profile photo
Profilside