14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Dækker en ansvarsforsikring eller anden sikkerhed, som ansøgeren i medfør af anden lovgivning er forpligtet til at opretholde i forbindelse med et erhverv omfattet af ting­lysningslovens § 49 d, stk. 2, krav omfattet af § 16, stk. 2, og opfylder denne sikkerhedsstillelse i øvrigt kravene i § 16, stk. 3-5, § 17, § 19, stk. 7, og § 22, stk. 1, kan den medregnes i sikkerheden efter § 19, stk. 1-6.

•••
profile photo
Profilside