14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Autorisation kan meddeles til at foretage dispositioner af den i § 12, stk. 2-4, anførte art vedrørende pantebreve mv. med en hovedstol på ikke over 50 mio. kr. For en sådan autorisation skal sikkerheden efter § 16 dække tab forårsaget af anmelderens virksomhed som anmelder inden for et år med mindst 30 mio. kr.

•••

Stk. 2 Autorisation kan begrænses til alene at omfatte dispositioner af den i § 12, stk. 2 og 4, anførte art vedrørende pantebreve mv. med en hovedstol på ikke over 10 mio. kr. For en sådan autorisation skal sikkerheden efter § 16 dække tab forårsaget af anmelderens virksomhed som anmelder inden for et år med mindst 20 mio. kr.

•••

Stk. 3 Autorisation kan begrænses til alene at omfatte dispositioner af den i § 12, stk. 2 og 4, anførte art vedrørende pantebreve mv. med en hovedstol på ikke over 5 mio. kr. For en sådan autorisation skal sikkerheden efter § 16 dække tab forårsaget af anmelderens virksomhed som anmelder inden for et år med mindst 10 mio. kr.

•••

Stk. 4 Autorisation kan begrænses til alene at omfatte dispositioner af den i § 12, stk. 2 og 4, anførte art vedrørende pantebreve mv. med en hovedstol på ikke over 2,5 mio. kr. For en sådan autorisation skal sikkerheden efter § 16 dække tab forårsaget af anmelderens virksomhed som anmelder inden for et år med mindst 5 mio. kr.

•••

Stk. 5 Autorisation kan begrænses til alene at omfatte dispositioner af den i § 12, stk. 2 og 4, anførte art vedrørende pantebreve mv. med en hovedstol på ikke over 1 mio. kr. For en sådan autorisation skal sikkerheden efter § 16 dække tab forårsaget af anmelderens virksomhed som anmelder inden for et år med mindst 2 mio. kr.

•••

Stk. 6 Består sikkerheden i en kollektiv garanti- eller ansvarsforsikringordning, jf. § 17, stk. 4, forøges kravene til dækningssummens størrelse efter stk. 1-5 med 50 pct., hvis ordningen omfatter 2-5 anmeldere, med 100 pct., hvis ordningen omfatter 6-15 anmeldere, og med 200 pct., hvis ordningen omfatter mere end 15 anmeldere.

•••

Stk. 7 Ved ophør skal dækningssummen svare til et års dækning i forhold til den forsikring eller garanti, der er ophørt, jf. stk. 1-6. Denne dækningssum er gældende for den periode efter ophøret, hvor sikkerheden fortsat vil skulle dække, jf. § 16, stk. 3, 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside