14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Virksomheder omfattet af tinglysningslovens § 49 d, stk. 2, nr. 1 og 2, der i henhold til §§ 7 og 8 i lov om finansiel virksomhed har tilladelse som pengeinstitut eller realkreditinstitut, kan uden særlig sikkerhedsstillelse opnå autorisation til at foretage dispositioner af den i § 12, stk. 2-4, anførte art vedrørende pantebreve mv. med en tinglyst hovedstol på ikke over 50 mio. kr.

•••

Stk. 2 For udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7 og 8 i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som i medfør af bestemmelserne i §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed kan udøve virksomheden her i landet, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Statslige myndigheder, regioner og kommuner kan uden særlig sikkerhedsstillelse opnå autorisation til at foretage dispositioner af den i § 12, stk. 2-4, anførte art vedrørende pantebreve med en tinglyst hovedstol på ikke over 50 mio. kr.

•••
profile photo
Profilside