14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Autorisation som anmelder kan kun meddeles, hvis der af tredjemand stilles betryggende sikkerhed i overensstemmelse med tinglysningslovens § 49 d, stk. 5, og bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Sikkerheden skal dække ethvert pengekrav, som i medfør af tinglysningslovens § 49 c, stk. 3 og 4, måtte opstå som følge af udøvelsen af virksomheden som anmelder. Sikkerheden skal dog ikke omfatte krav i anledning af undladelse af at foretage anmeldelse.

•••

Stk. 3 Sikkerheden skal dække krav, som vedrører ansvarspådragende adfærd, der er udvist, fra sikkerheden træder i kraft, og indtil den bringes til ophør, jf. § 22, stk. 2. Sikkerheden skal endvidere i 10 år fra sikkerhedens ophør dække krav, som følger af ansvarspådragende adfærd, der er udvist, mens sikkerheden var i kraft, jf. dog § 19, stk. 7.

•••

Stk. 4 Sikkerheden skal være udformet således, at sikkerhedsstiller indenfor dækningssummen hæfter umiddelbart over for skadelidte og ved regreskrav efter tinglysningslovens § 49 c, stk. 4, umiddelbart overfor staten. Sikkerheden kan først bringes til ophør, når der er sket registrering herom hos Tinglysningsretten, jf. § 22, stk. 2.

•••

Stk. 5 Sikkerheden skal være stillet på vilkår om, at der, hvor dækningssummen opbruges i forhold til begivenheder indtrådt et givent år, uden videre sker genopretning af dækningssummen mindst to gange. Kommer en sådan del af den stillede sikkerhed til udbetaling, at sikkerheden for et givent år ikke lever op til det i § 19 fastsatte niveau og ikke uden videre vil blive genoprettet, hvis dækningssummen opbruges, underretter sikkerhedsstiller snarest muligt Tinglysningsretten herom og om den tilbageværende dækningssum.

•••
profile photo
Profilside