14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ansøgning om autorisation som anmelder indgives til Tinglysningsretten. Ansøgningen skal indgives på en blanket, som udleveres af retten.

•••

Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde oplysning om

  • 1) ansøgers navn, adresse, person- eller CVR-nummer,

  • 2) uddannelsesmæssige kvalifikationer eller erhvervsmæssige erfaring som nævnt i § 15,

  • 3) en elektronisk adresse, hvortil Tinglysningsretten med bindende virkning kan sende meddelelser til den pågældende, og

  • 4) at kravene til sikkerhedsstillelse er opfyldt, jf. §§ 16-20.

•••

Stk. 3 Er ansøger en virksomhed, på hvis vegne flere medarbejdere skal kunne disponere i medfør af § 12, skal ansøgningen endvidere enten angive navn og kontaktoplysninger samt oplysninger om de digitale medarbejdersignaturer (certifikater) vedrørende den eller de medarbejdere hos ansøgeren, der skal virke som administrator i medfør af § 13, stk. 2, eller angive, at ansøgeren ønsker, at Tinglysningsretten skal forestå registreringen efter § 13, stk. 4, samt en begrundelse herfor.

•••

Stk. 4 Er ansøger omfattet af tinglysningslovens § 49 d, stk. 2 og 3, skal ansøgningen ledsages af dokumentation for ansøgerens tilladelse mv. til i medfør af den relevante lovgivning at udøve det pågældende erhverv. Øvrige ansøgere skal i forbindelse med ansøgningen afgive en erklæring om de i tinglysningslovens § 49 d, stk. 7 og 8, anførte forhold.

•••
profile photo
Profilside