14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Autorisation som anmelder meddeles efter ansøgning af Tinglysningsretten til de i tinglysningslovens § 49 d, stk. 2, 3, 7 og 8, anførte virksomheder, personer og selskaber, når disse opfylder betingelserne i §§ 15-22 og efter tinglysningsafgiftslovens § 17 kan afregne tinglysningsafgift månedligt.

•••

Stk. 2 Er ansøger en virksomhed, på hvis vegne flere medarbejdere skal kunne disponere i medfør af § 12, skal ansøgeren angive en eller flere medarbejdere i virksomheden, der skal fungere som administrator af ansøgerens virksomhed som anmelder. Tinglysningsretten giver administrator adgang til hos retten at registrere de medarbejdere i virksomheden, som skal kunne disponere på virksomhedens vegne. Administrator kan ikke selv disponere som anmelder.

•••

Stk. 3 Ved registrering af medarbejdere efter stk. 2, skal administrator angive navn og kontaktoplysninger på de pågældende samt oplysninger om deres digitale medarbejdersignaturer (certifikater).

•••

Stk. 4 Hvis der i forhold til en bestemt virksomhed, på hvis vegne flere medarbejdere skal kunne disponere i medfør af § 12, findes særlige grunde, som gør det uhensigtsmæssigt at udpege en administrator efter stk. 2, kan Tinglysningsretten bestemme, at retten forestår registrering af de medarbejdere i virksomheden, som skal kunne disponere på virksomhedens vegne.

•••
profile photo
Profilside