14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Tinglysningsretten påser ved modtagelsen af en fuldmagt, at den indeholder de oplysninger, som den efter §§ 6 og 7 skal angive, og at det ved papirfuldmagt er originalen, der er fremsendt.

•••

Stk. 2 Opfylder den fremsendte fuldmagt ikke betingelserne i denne bekendtgørelse, giver Tinglysningsretten meddelelse herom til den, der ifølge fuldmagten er berettiget til at modtage meddelelser vedrørende fuldmagten eller i mangel heraf til fuldmagtsgiver.

•••
profile photo
Profilside