Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2264 af 02. december 2021 og bekendtgørelse nr. 2560 af 14. december 2021

§ 9

Apotekere og apotekspersonale har adgang til recepter, omfattende lægemidler, cannabisslutprodukter og vacciner, med henblik på ekspedition.

Stk. 2 Apotekere og apotekspersonale har adgang til yderligere lægemiddeloplysninger efter mundtligt eller skriftligt samtykke fra borgeren. Samtykke skal indhentes forud for enhver adgang til registrerede lægemiddeloplysninger om borgeren.