14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1615 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for at drive en elektronisk registrering af borgernes lægemiddel- og cannabisslutproduktoplysninger, jf. sundhedslovens § 157, stk. 1.

•••

Stk. 2 Statens Serum Institut er ansvarlig for at drive en elektronisk registrering af oplysninger om de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger, jf. sundhedslovens § 157 a, stk. 1.

•••

Stk. 3 Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen, og en eventuel databehandler, der på deres vegne varetager driften af registrerede lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger, har adgang til oplysninger, når det er påkrævet af driftstekniske grunde eller følger af Statens Serum Instituts eller Sundhedsdatastyrelsens forpligtelser som dataansvarlige, jf. sundhedslovens § 157, stk. 10, og § 157 a, stk. 6.

•••

Stk. 4 Sundhedsdatastyrelsen har adgang til at fremfinde statistiske oplysninger om lægemiddelforbrug og forbrug af cannabisslutprodukter i det omfang oplysningerne ikke er tilgængelige via Lægemiddelstatistikregistret, jf. sundhedslovens § 157, stk. 10.

•••

Stk. 5 Statens Serum Institut har adgang til oplysninger om vaccinationer med henblik på at overvåge og vurdere vaccinationstilslutning og -effekt, samt for at undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination, jf. sundhedslovens § 157 a, stk. 6.

•••

Stk. 6 Statens Serum Institut kan videregive vaccinationsoplysninger til Lægemiddelstatistikregistret.

•••

Stk. 7 Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen kan videregive lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger til Lægemiddelstyrelsen med henblik på styrelsens behandling af bivirkningsindberetninger.

•••

Stk. 8 Sundhedsdatastyrelsen kan videregive lægemiddeloplysninger og oplysninger om cannabisslutprodukter til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på styrelsens tilsyn med læger og tandlægers ordination af specifikke typer af lægemidler som afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika samt behandlerfarmaceuters genordination af visse receptpligtige lægemidler og ordination af dosisdispensering med tilskud. Under særlige omstændigheder kan videregivelsen omfatte lægemiddeloplysninger og oplysninger om cannabisslutprodukter, som kan henføres til den enkelte borger.

•••

Stk. 9 Statens Serum Institut kan videregive vaccinationsoplysninger, som ikke kan henføres til den enkelte borger, til Sundhedsstyrelsen med henblik på opfyldelse af styrelsens forpligtelser m.v. som sundhedsmyndighed, jf. § 157 a, stk. 7.

•••
profile photo
Profilside