14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1615 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Lægemiddelstyrelsen inddaterer, når der er truffet afgørelse om, at der ydes tilskud til lægemidler og cannabisprodukter, der er købt i et andet EU-/EØS-land, følgende:

 • 1) Borgerens personnummer eller navn, adresse og fødselsdato for borgere, der ikke har et personnummer.

 • 2) Lægens eller tandlægens ydernummer eller kode for sygehusafdeling, hvor oplyst, ellers erstatningsnummer.

 • 3) Lægens ellers tandlægens autorisations-ID, hvor oplyst, ellers erstatningsnummer, herunder for læger eller tandlæger fra andre EU-/EØS-lande.

 • 4) Ordinationstidspunkt, hvor oplyst, ellers udleveringstidspunkt, jf. nr. 9

 • 5) Ordineret lægemiddel, lægemiddelform, styrke og mængde, hvor oplyst, ellers tilsvarende dansk lægemiddel, jf. nr. 11.

 • 6) Antal ordinerede pakninger, hvor oplyst, ellers antal udleverede pakninger, jf. nr. 12.

 • 7) Indikation for ordination, hvor oplyst.

 • 8) Dosering for ordination, hvor oplyst.

 • 9) EU-/EØS-land, hvor udleveringen er sket.

 • 10) Udleveringstidspunkt.

 • 11) Varenummer på tilsvarende dansk lægemiddel (samme aktive indholdsstof, lægemiddelform, styrke og mængde).

 • 12) Antal udleverede pakninger.

•••
profile photo
Profilside